عرضه عمده بخشی از سهام 4 شرکت در فرابورس
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

عرضه عمده بخشی از سهام 4 شرکت در فرابورس

به گزارش گروه emranfx به نقل از رادیو سهام :

بخشی از سهام 4 شرکت، شرکت بورس انرژی ایران، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران، سرمایه گذاری معیار صنعت پارس و گروه کارخانجات صنعتی آزمایش در فرابورس عرضه عمده خواهند شد.

در جدیدترین اطلاعیه منتشر شده در فرابورس در زمینه عرضه عمده اعلام شده بخشی از سهام 4 شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس، کارخانههای صنعتی آزمایش، شرکت بورس انرژی ایران و گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری حراج عمده خواهند شد. این شرکتها با نمادهایی که در ادامه این مطلب اشاره خواهیم کرد، عرضه خواهند داشت.

شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس با نماد "معیار 4"، شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش با نماد "لازما 4 "، شرکت بورس انرژی ایران با نماد "انرژی14"، و شرکت سرمایه گذاری میراث فرعنگی و گردشگری ایران با نماد "سمگا 4" انجام می‌پذیرند.

اولین عرضه عمده مربوط به شرکت بورس انرژی ایران با نماد انرژی 14 است. در این عرضه قرار است 0.38 درصد از سهام غیر مدیریتی این شرکت در تابلو زرد بازار پایه درج شود قیمت پایه برای این سهم 10402 ریال می‌باشد. بر اساس اطلاعیه سازمان فرابورس 2 میلیون و 283 هزار سهم این شرکت با مبلغ پایه 23میلیارد ریال به صورت عمده و فروش نقدی عرضه خواهد شد و کارگزار مسولیت کارگزار عرضه کننده را بر عهده خواهد داشت.

در دومین معامله از عرضه‌های عمده 1.14 درصد از سهام غیر مدیریتی شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری با نماد سمگا 4 با قیمت پایه هر سهم 9732 ریال به فروش برسد. بیش از 34 میلیون سهم این شرکت با قیمت پایه 334 میلیارد ریال عرضه خواهد شد.  مسولیت کارگزار عرضه کننده نیز به عهده کارگزاری آگاه می‌باشد.

در همین روز عرضه 7.18 درصد از سهام غیر مدیریتی شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش با نماد لازما 4 انجام می‌پذیرد. 15میلیون سهم این شرکت با قیمت پایه هر سهم 13863 ریال به قیمت کل پایه 217 میلیارد ریال به صورت عمده و نقد عرضه می‌شود. در این عرضه عمده مسولیت کارگزار عرضه کننده بر عهده کارگزاری خاورمیانه است.

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما