عرضه اولیه فروی را بخریم یا نخریم؟
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

عرضه اولیه فروی را بخریم یا نخریم؟

با وجود رشد بیش از 500 درصد وآوا در 4 ماه اکنون عرضه‌های اولیه برای سهامداران خرد بازار از جذابیت بسیار بالایی برخوردار است و به نظر می‌رسد حداکثر مشارکت خرید از عرضه اولیه فروی صورت پذیرد. عموما در عرضه‌های اولیه با صف‌های خرید طولانی مواجه هستیم که در شروع کار عادی به نظر می‌رسد و این صف خرید بستگی به وضعیت شرکت دارد که از نظر بنیادی در چه سطحی قرار دارد. اگر بخواهیم به وضعیت عرضه اولیه های اخیر بپردازیم خواهیم دید که همیشه عرضه اولیه می‌تواند برای سرمایه های خرد سود بالایی داشته باشد.

نماد             زمان عرضه         میزان رشد از زمان عرضه

رنیک           13 شهریور                   231 درصد

بجهرم           3مهر                           56 درصد

کویر            17 مهر                        358 درصد

دتوزیع          21 مهر                       61 درصد

وآوا             1 آبان                          527 درصد

 بررسی صورت‌های مالی فروی نشان می‌دهد که  این شرکت در 9هاهه اول نسبت به سال گذشته 137 درصد رشد داشته است همچنین آمار فروش شرکت به جز آذرماه حدودا 8 برابر شده است. یکیاز جذابیت های دیگر فروی وجود مجمع این شرکت در اردیبهشت ماه سال 99 می باشد که سهامداران می توانند به dps یا سود نقدی هر سهم نیز امیدوار باشند.

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما