تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و بیمه
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه و بیمه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه طبق اطلاعات قبلی منتشر شده در سایت کدال در تاریخ 10 دیماه 98 راس ساعت 14 در محل تهران، بلوار نلسون ماندلا، نبش بلوار ناهید شرقی، پلاک 233 سالن اجتماعات بیمه مرکزی برگزار گردید.

دستور جلسه به شرح زیر :

استماع گزارش هیئت‌ مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به 1398/06/31

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامة کثیر‌الانتشار

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

تعیین پاداش هیئت مدیره

سایر موارد

حاضرین در جلسه :

درصد مالکیت            تعداد سهام      اسامی سهامداران
0.08 % 599486 سایر
13.79  % 103425696 صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی صبا نیک 
18.16 % 136186969 بیمه مرکزی 
19.95 % 149600000 صندوق بازنشستگی کارکنان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
51.97 % 389812151 جمع 

د- اعضای هیئت رئیسه:

براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای امير حسين فارسي                                              به‌عنوان رئیس مجمع 

آقای علي رضازاده                                                       به‌عنوان ناظرمجمع

آقایبهرام رحماني رناني                                               به‌عنوان ناظرمجمع

آقای رامين شاهعلي زاده                                             به‌عنوان منشی مجمع

تصمیمات مجمع به شرح زیر اتخاذ گردد.

سال منتهی به 31 شهریور 98

ارقام به میلیون ریال 

                                                              شرح 
50531 سود (زیان) خالص
596357 سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(40814) تعدیل سنواتی 
528543   سود (زیان )انباشته ابتدای دوره تعدیل شده 
(75000) سود سهام مصوب(مجمع سال قبل)
0 تغییرات سرمایه از محل سود (زیان)انباشته
453543 سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته 
0 انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام 
504074 سود قابل تخصیص
2526 انتقال به اندوخته قانونی 
0 انتقال به سایر اندوخته ها
501548 سود(زیان ) انباشته پایان دوره 
(37500) سود سهام مصوب(مجمع سال جاری )
646048 سود(زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع(
67 سود(زیان) خالص هر سهم-ریال
50 سود نقدی هر سهم(ریال)
750000 سرمایه 

فاطر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌  اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.سایر موارد:

حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره از تاريخ 1398/07/01 ماهانه به مبلغ 19,000,000 ريال (به صورت ناخالص) براي حداقل دو جلسه در هر ماه تعيين شد. حق حضور کميته هاي تخصصي از جمله کميته حسابرسي، انتصابات، سرمايه گذاري و ريسک مشابه حق حضور اعضاي غيرموظف تعيين شد. - درخصوص بند 13 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در مورد معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، مجمع معاملات مذکور را مورد تنفيذ قرار داد.

 

 

 

 

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما