3 شرکت تعلیق شده بازار سرمایه
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

3 شرکت تعلیق شده بازار سرمایه

شرکت دارو سازی اسوه با نماد اسوه 1 در تابلو بازار دوم طبق اطلاعات منتشر شده در سایت کدال جهت بررسی وضعیت اطلاعاتی ناشر تا تاریخ 11 دی ماه 1398 متوقف و تعلیق شد. قبل از این نماد بانک انصار پیرو مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در چهارچوب ادغام بانک ها موسسات مالی و اعتباری تعلیق شد. همچنین نماد آکنتور (کنتور سازی ایران ) پیرو اطلاعیه شماره 57519/181 مورخ 28/01/1398 مدیریت عملیات بازار به حالت تعلیق در آمد.

معامله گران و سرمایه گذاران محترم جهت بررسی وضعیت شرکت‌های مشمول فرآیند تعلیق یا شرکت های مشمول تحت احتیاط، می‌توانند به آدرس اینترنتی https://tse.ir/undersupervision.html  مراجعه نمایند.

پست های مرتبط

2 نظرات

نظر شما