فملی و ثبت رکورد جدید تولید در سال 99
کاربر سمیرا محمدی

نویسنده

فملی و ثبت رکورد جدید تولید در سال 99

 

با توجه به صحبت‌های وزیر صنعت معدن تجارت تحریم های یکجانبه علیه کشورمان نه تنها بر روند تولیدی واحدها تاثیر منفی نداشته است، بلکه در حوزه‌های مختلف صنعت و معدن همانند : شرکت ملی مس توانسته با توجه به بومی سازی رکوردهای جدیدی در حوزه تولید، توسعه و فروش به ثبت برساند.

ایشان اشاره داشتند در سال 98 بر شدت تحریم‌ها افزوده شده و توانسته‌ایم در شرایط مناسبی در تولیدات مختلف داشته باشیم چنانکه می‌توان به شرکت ملی مس ایران اشاره نمود .

تولیدات این شرکت در سال 99 رکورد بی سابقه‌ای را بر جای می‌گذارد رکوردی که در طول تاریخ صنایع ملی مس ایران بی سابقه است.

وزیر صنعت معدن، تجارت اشاره داشتند در سال جدید از واردات کالاها کاسته خواهد شد و قرار است 10 میلیارد دلار از واردات کلاها را در داخل بومی‌سازی نماییم. ایشان از فملی (شرکت ملی مس ایران) بابت توجه ویژه به این موضوع تشکر نمودند که با دعوت از قطعه سازان اقدام به برگزاری نمایشگاه نموده است.

در حال حاضر قیمت محصولات تولیدی شرکت ملی مس ایران به شرح زیر می باشد:

 

نام محصول                                                                                      1398.9.10         1398.09.11         1398.09.17        1398.09.18          1398.09.24          1398.10.01

هر کیلو کاتد(ریال)                                                                    639586                   ----              644193                ----                      675907              692662

کاتد ميانگين(ریال)                        ----                      ----                                                                         664125                   ----                 ----                    ----

هر کیلو مفتول(ریال)                                                                 ----                          661348                   ----              686177                ----                       ----

ميانگين وزن هر بشکه(کیلوگرم)                                                    18                        18                          18                    18                     18                        18

ميانگين وزن هر پالت(کیلوگرم)                                                      48                       48                           48                     48                     48                      48

هر كيلو اسيد(ریال)                                                                  1750                  1750                 1750                 1750                       1750                  1750

پست های مرتبط

1 نظرات

نظر شما