آریا ساسول عرضه اولیه بعدی
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

آریا ساسول عرضه اولیه بعدی

پس از اینکه عرضه اولیه سهام آریا ساسول در روزهای پایانی سال 98 انجام نشد شنیده ها حاکی از این است که عرضه اولیه این سهم با نماد "آریا" روز چهارشنبه 27 فروردین 99 در فرابورس انجام خواهد گرفت. آریا ساسول دومین عرضه اولیه در فروردین 99 می باشد هفته گذشته سهام صبا عرضه اولیه شد.

سهمیه هر کد و همچنین بازه قیمتی سهم روز دوشنبه 25 فروردین اعلام خواهد شد. امسال با دستور ریاست جمهوری قرار است عرضه اولیه شرکت های دولتی در بورس بررسی و این کار تسریع گردد. با توجه به حمایت از بازار بورس و همچنین آمدن حسن قالیباف اصل به عنوان ریاست بورس به مدت 30 ماه چه اتفاقی در این بازار اتفاق خواهد افتاد.

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما