تحلیل تکنیکال شبندر
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

تحلیل تکنیکال شبندر

با توجه به صحبت های امروز ترامپ و روند صعودی قیمت نفت در بازار جهانی، همچنین شروع فعالیت صنایع چین و درخواست خرید نفت انتظار می رود گروه فراورده های نفتی بعد از کاهش اخیر بتوانند هفته آینده روند صعودی خود را در پیش بگیرند. پالایش نفت بندرعباس با نماد "شبندر " در یک کانال صعودی بلند مدتی قرار دارد که با توجه به کاهش قیمت نفت جهانی تا کف قیمت خود روند نزولی داشته است اکنون با توجه به اخبار مثبت در حوزه نفت و افزایش قیمت نفت، همچنین واکنش به خط روند صعودی بلند مدت انتظار صعود سهم از محدوده مورد نظر را داریم.

تحلیل تکنیکال شبندر

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما