تحلیل تکنیکال شپنا
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

تحلیل تکنیکال شپنا

سهم پس از برخورد به سقف کانال بلند مدتی خود با اصلاح روبه رو شد و یکبار دیگر تا کف کانال قیمتی خود روند نزولی را در پیش گرفت. سهم پس از آنکه نتوانست از سقف 700 تومانی خود عبور نماید بار دیگر تا نزدیکی سطح کلیدی خود در 520 تومان روند نزولی داشت تا زمانی که سهم بالای 520 تومان است می توان به اهداف مشخص شده در چارت امیدوار بود.

 

نقطه کلیدی سهم = 5200 ریال

مقاومت اول = 7000 ریال

مقاومت دوم = 8298 ریال

مقاومت سوم = 10376 ریال

تحلیل تکنیکال شپنا

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما