تحلیل تکنیکال غمینو
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

تحلیل تکنیکال غمینو

شرکت صنایع غذایی مینو شرق با نماد "غمینو" با ارزش معاملات 154 میلیارد ریال و با pe46.55  یکی از سهم های میان مدتی مناسب می باشد که معامله گران با توجه به دانش خود می توانند این سهم را مورد بررسی قرار دهند.

نقطه کلیدی سهم = 14173 ریال

هدف اول = 21065 ریال

هدف دوم = 32222 ریال

هدف سوم = 46743 ریال

تحلیل تکنیکال غمینو

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما