تحلیل تکنیکال شسپا
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

تحلیل تکنیکال شسپا

نفت سپاهان یکی از سهام های ارزنده بازار بورس می باشد که با نماد "شسپا" شناخته می شود. سهم سال گذشته روند رو صعودی مطلوبی داشته است و توانست تا 5200 تومان رشد نماید. پس از افزایش سرمایه سهم با حفظ حمایت مهم خود در 850 تومان روند صعودی خود را آغاز نموده است. برای این سهم با حمایت ها و مقاومت های زیر را در نظر گرفت.

نقطه کلیدی سهم 10788 ریال

حمایت اول = 19054 ریال

حمایت دوم = 25301 ریال

حمایت سوم = 35843 ریال

مقاومت ها 

مقاومت مهم = 8500 ریال

تحلیل تکنیکال شسپا

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما