طلا و روند حرکتی در بازار جهانی
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

طلا و روند حرکتی در بازار جهانی

طلای جهانی به حمایت مهم خود در 1515 دلار رسیده است و این سطح برای طلا مهم است. 

از دست رفتن این حمایت می تواند طلا را تا سطوح پایین تر با نزول مواجه سازد. بعد از حمایت 1515 دلاری حمایت های بعدی طلا به شرح زیر است.

حمایت اول = 1452 دلار

حمایت دوم = 1417 دلار 

حمایت سوم = 1302 دلار

مقاومت ها 

مقاومت اول = 1550 دلار

مقاومت دوم = 1602 دلار

مقاومت سوم = 1625 دلار

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما