تحلیل تکنیکال ذوب آهن
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

تحلیل تکنیکال ذوب آهن

ذوب آهن با از دست دادن حمایت کوتاه مدت، 270 تومان سیگنال فروش کوتاه مدت صادر نمود،  اما این سهم یکی از سهم‌های کم ریسک بازار سرمایه به شمار می‌رود که سرمایه گذاران امید بسیاری به بهبود معاملات این سهم و رشد قیمت آن در میان مدت و بلند مدت دارند.

در محدوده RSI30 و RSI40 یعنی محدوده قیمتی 240 تومان و 225 تومان می تواند روند صعودی ذوب آغاز شود و بازار از این سهم حمایت نماید.

تحلیل تکنیکال ذوب

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما