سه عرضه اولیه در بازار سرمایه
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

سه عرضه اولیه در بازار سرمایه

بهمن ماه امسال سه شرکت عرضه اولیه شدند و با استقبال بینظیر سرمایه گذاران نسبت به عرضههای اولیه قبلی مواجه شده اند. به نظر می‌رسد که این روند در اسفند همچنان ادامه داشته باشد. مجید نورزی، معاون ناظران و اعضای شرکت بورس اظهار داشت تا پایان سال 98 شاهد 3 عرضه اولیه دیگر خواهیم بود. 

این در حالی است که روز گذشه آقای حسن امیری (معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس) در مراسم رونمایی از ابزار جدید بورس ( فروش تعهدی ) اشاره داشتند: یکی از مهم ترین اهداف راه اندازی این ابزار قدرت نقد شوندگی سهام در بازار بورس است. ایشان فرمودند: موقعیت مناسبی در بازار سرمایه بوجود آمده است که شرکت‌های فعال در این بازار باید از این موقعیت برای دستیابی به سودآوری بیشتر نهایت استفاده را داشته باشند. یکی از مهم‌ترین مواردی که اتخاذ شده است عرضه مجدد سهام توسط شرکت‌هایی است که در گذشته عرضه اولیه داشته‌اند. با این وضعیت قدرت نقد شوندگی سهم افزایش خواهد یافت و کرسی هیات مدیره نیز در شرکت حفظ می شود.

آقای امیری در ادامه بحث خود افزود: در حال حاضر نقدینگی جدید و مناسبس وارد بازار شده است. نکته مهم در ورود نقدینگی این است که سهامداران عمده و شرکت‌ها از این نقدینگی نهایت استفاده را ببرند و شرکت ها را توانمند ساخته است. یکی از راهکاری‌های مناسبی که آقای امیری پیشنهاد دادند، افزایش سرمایه است. ایشان ادامه دادند با وجود نقدینگی جدید شرکت‌ها افزایش سرمایه دهند و باعث تداوم افزایش سود آوری شوند. به عبارتی می‌توان گفت افزایش سرمایه امکان مناسبی را برای تداوم سودآوری و افزایش سود شرکت‌ها است.

در ادامه صحبت‌های ایشان ادامه دادند: یکی از مهم‌ترین موارد در این راستا افزایش سرمایه از طریق سلب حق تقدم و صرف سهام است. در همین راستا و در جهت عملیاتی شدنن این نوع افزایش سرمایه طی ماه گذشته جلساتی با شرکت ها برگزار شده است و برخی از شرکت‌ها برای این نوع افزایش سرمایه اعلام آمادگی نموده‌اند. حسن این نوع افزایش سرمایه ورود منابع به طور مستقیم به شرکت ها می‌باشد که باعث می‌شود منابع خوب و با سرعت وارد شرکت‌ها شود. یکی دیگر از مواردی که امیری عنوان کرد سهام شناور است که فرصت ایجاد شده باعث می‌شود تا شرکت‌ها تعهد خود را در زمینه افزایش سهام شناور و رسیدن به حد نصاب رعایت نمایند.

ایشان در پایان ادامه دادند شرکت‌های فعال در بازار می‌توانند از عرضه اولیه مجدد استفاده نمایند. به طوری‌که که شرکت‌هایی که قبلا عرضه اولیه داشته‌اند، بار دیگر از طریق روش بوک بیلدینگ عرضه مجدد داشته باشند. 

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما