سهم هر متقاضی از عرضه اولیه قرن
کاربر عمران صالحی

تحلیلگر بازارهای مالی--مدیرمالی--مشاور مالیاتی

سهم هر متقاضی از عرضه اولیه قرن

امروز با عرضه اولیه نماد "قرن" بازار اکتیو شد و بار دیگر روند صعودی بازار موجب دلگرمی سهامدارن شد. گرچه بیشتر تحلیل گران فنی اعتقاد دارند، شاخص باید در این حوالی شاهد اصلاح باشد، اما تقاضا برای خرید سهام باعث شده بورس در مدار صعود خود از حرکت باز نماند و به مسیر خود با قدرت حرکت نماید.

عرضه اولیه نماد "قرن" امروز 4شنبه 30 بهمن صورت گرفت که با مشارکت یک میلیون و 470 هزار و 580 متقاضی سهم هر کد 68 سهم بود. به این ترتیب با توجه به قیمت این نماد هر سهامدار توانست 115 هزار تومان از این سهم را در پورتفوی خود داشته باشد.

در عرضه اولیه‌های امسال شاهد رکورد شکنی‌ها در عرضه اولیه بودیم. آخرین رکورد شکنی در نماد ومهان با ثبت یک میلیون و 397 هزار و 115 نفر صورت پذیرفت که این رکورد امروز در عرضه اولیه "قرن" شکسته شد و با مشارکت یک میلیون و 470 هزار و 580 نفر در این عرضه اولیه رکوردار نماد "قرن"  است.

پست های مرتبط

0 نظرات

نظر شما